Pohádkový svět Alice Chadrabové

date of exhibition: 1974/03/06
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: autorská