Maďarský sport ve fotografii

date of exhibition: 1974/03/26
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: kolektivní