Čechova Olomouc - loutky

date of exhibition: 1981/11/11
institution: Divadlo hudby OKS
type of exhibition: autorská