Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2004

date of exhibition: 2004/10/26 - 2004/11/28
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní