Beton - projekt ročníkových prací studentů Ateliéru sochařství II FVU VUT v Brně

date of exhibition: 2006/05/19 - 2006/10/22
institution: Muzeum města Brna
type of exhibition: kolektivní