Tomáš Císařovský: Člověk a krajina

date of exhibition: 2006/05/11 - 2006/06/25
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská