Dana Puchnarová: Geometria spiritualis

date of exhibition: 2006/08/31 - 2006/08/27
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: autorská

notes:
nadzemí i podzemí