Michal Kalhous: Fotografie

date of exhibition: 2000/06/05 - 2000/06/30
institution: Dům U rudého vola (nádvoří)
type of exhibition: autorská