Kamil Linhart: Horizontála, bod a záře

date of exhibition: 2000/04/03 - 2000/05/12
institution: Lounská výstavní síň Telecom
type of exhibition: autorská