Tomáš Skalík: Zapnuto vypnuto, pro Ladislava - instalace

date of exhibition: 2006/06/21 - 2006/07/16
institution: Galerie mladých
type of exhibition: autorská