Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2006

date of exhibition: 2006/06/22 - 2006/07/16
institution: Brno (Brno-město)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava se konala ve třech brněnských galeriích - Galerie Brno (do 13.8.2006), Galerie U Dobrého pastýře a Galerie Fakulty výtvarných umění (do 16.7.2006). Účástníky zatím nelze přiřadit k jednotlivým výstavním síním.