Z lidových tradic - Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staňkové z let 1946 - 2004

date of exhibition: 2006/09/08 - 2006/11/05
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: kolektivní

notes:
zámecká jízdárna
zahraje Josef Thér - improvizace na fujaru