Silvina Arismendi: Some girls wander by mistake (některé holky se toulají omylem)

date of exhibition: 2006/09/13 - 2006/10/13
institution: Galerie mladých
type of exhibition: autorská