Michaela Thelenová

date of exhibition: 2005/02/18 - 2005/03/27
institution: Centrum pro současné umění FUTURA: Projekt-room
type of exhibition: autorská

notes:


FUTURA má to potěšení představit v Projekt Roomu dva nové soubory fotografických prací Michaely Thelenové. Její poslední série nazvaná Trička připomíná jak společenskou dokumentární fotografii, tak fotografické portréty a obsahuje v životní velikosti zhotovené barevné snímky dospívajících dětí, které se s humorem, a přesto nelehce vyrovnávají se svou identitou, módou a pohlavím. Výsledkem fotografií, pořízených ve stylu „antiportrétu", je přesto zpodobení jednotlivých osob ve smyslu rčení „šaty dělají člověka".

Každý obraz navozuje pouze povrchní dojem z dítěte, a to prostřednictvím sloganů nebo stylu jejich triček a šperků, a nenápadně naznačuje vliv módy na chápání charakteru a identity, at´ už společenské nebo osobní. Thelenová navíc záměrně zvolila za své modely dívky a prostřednictvím zmíněných sloganů a textů se letmo dotýká myšlenky více či méně nevinného charakteru dospívání v současné společnosti.

Její druhý soubor fotografií nazvaný Upozornění je vystaven formou inzertních titulků (v podobě digitálních tisků na transparentech), které však místo aby jen poukazovaly na taktiky dosažení účinnosti inzerátů, fungují také jako možná upozornění. Varovné počítačové ikonky Microsoftu byly digitálně upraveny tak, aby se daly číst jako lidová poezie, a umístěny na samostatné a zdánlivě nahodilé snímky různých lidí a míst. Výsledné obrazy znemožňují a zároveň dávají prostor různým rovinám výkladu prostřednictvím otázek, které se týkají způsobu použití textů a obrazů.

Díky tomu, že je divák postaven tváří v tvář zápasu mezi křehkostí a selháním, lze v těchto obrazech spatřovat i prvek upřímného lidství, které se však nevyznačuje pouhou sentimentalitou.

Michaela Thelenová, narozená roku 1969 v Chomutově, žije a pracuje v Ústí nad Labem, kde působí jako profesorka fotografie na Univerzitě J. E. Purkyně. Roku 2003 byla nominována na Chalupeckého cenu. Jedná se o její v pořadí druhou výstavu ve FUTUŘE.

(http://www.futuraproject.cz)