Martin Gerboc: Entartete Kunst

date of exhibition: 2006/09/05 - 2006/09/17
institution: SOGA, aukčná sieň
type of exhibition: autorská

notes:
prezentace knihy M.G.; Maľba ako politický akt neototalizmu