Best of modernism: Obrazy Kupky, Maleviče, Mondriana, Pollocka, Rothka a Newmana interpretuje: Antonín Kopp / Pode bal

date of exhibition: 2006/06/09 - 2006/08/30
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní