Petr Štěpán: Kresby

date of exhibition: 1997/09/16 - 1997/10/31
institution: Galerie Ledeburské zahrady
type of exhibition: autorská