Kalajsyn

date of exhibition: 2006/11/28 -
institution: Galerie výtvarné pedagogiky
type of exhibition: kolektivní