Daniel Pitín: Adaptace

date of exhibition: 2006/11/28 - 2007/02/11
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: autorská

notes:


Obrazy Daniela Pitína z posledních let jsou výrazně ovlivněny filmem a současnou mediální kulturou. Vybrané filmové nebo televizní záběry Pitín podrobuje jakési hře, která často vzniká již při samotném přenosu do malířského média. Již několikaleté úsilí mu dovolilo jednak se v této hře více a více osvobozovat, posouvat hranice svého myšlení a vnímání. Jednak tímto postupem rovněž upozorňuje na možnost manipulovatelnosti informací a přezkoumává způsoby jejich sdělování.

Obrazy vystavené ve FUTUŘE jsou dosavadním vyústěním tohoto úsilí. Na větších plátnech se často objevuje architektura, která je inspirovaná filmovými nebo divadelními kulisami, umělým prostorem, který je následně rekonstruován až samotnou malbou. Tyto scény nejsou ani obytné, jsou postaveny nejspíše jen proto, aby byly viděny. Jejich interpretace zůstává zcela na divákovi (např. Ulice, Dresden)

V formátově menších malbách používá Pitín materiál, který obrací proti svému smyslu. V obraze Pornografie byl během malby vynechán celý sexuální akt, po kterém zbylo pouze prázdné křeslo a jakési stopy nepřítomnosti tohoto aktu. Podobně v obraze Galerie chybí díla evropských mistrů a prostor získává zcela nové hodnoty.

Jádrem Pitínovi tvorby se stává využití již existujících filmových nebo televizních obrazů ke hře, která tyto obrazy zbavuje smyslu a takto oproštěné je nechává ke hraní samotnému divákovi.

(http://www.futuraproject.cz)