Magisterské soubory / Master Graduates FAMU 2006

date of exhibition: 2006/10/09 - 2006/10/15
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní