Shomei Tomatsu: Kůže národa / Skin of the nation

date of exhibition: 2007/01/10 - 2007/04/15
institution: Galerie Rudolfinum
type of exhibition: autorská

notes:
Rozsáhlá retrospektiva japonského fotografa Shomei Tomatsu (1930, Nagoja) je prvním celkovým průřezem umělcovým dílem a svědčí jak o jeho postavení v rámci japonské poválečné avantgardy, tak i o jeho roli ve vývoji moderní japonské fotografie.
Na přibližně 240 černobílých a barevných fotografiích představuje výstava všechny hlavní skupiny Tomatsuových děl, například „Nagasaki 11.02“ – otřesnou výpověď o následcích výbuchu atomové bomby a o životě těch, kteří přežili – nebo „Žvýkačka a čokoláda“, která je jeho prvním pokusem zachytit dalekosáhlou amerikanizaci poválečného Japonska charakterizovanou kontrastem přítomnosti americké armády na straně jedné a vlivem americké pop kultury na straně druhé. Se Shomeiem Tomatsu se přenášíme z tradičního Japonska do Japonska hospodářského úspěchu, v němž probíhají ekonomické, politické i kulturní změny. Otec moderní japonské fotografie, jeden z nejvýmluvnějších japonských umělců posledního půlstoletí ovlivnil svým přístupem, dokumentárním založením, lyrickým a symbolickým způsobem vidění celé generace japonských fotografů.
Výstavu velkoryse sponzorují: nadace National Endowment for the Arts, Allan Alcorn, Linda a Jon Gruber, nadace E. Rhodes and Leona B. Carpenter Foundation, Bob a Randi Fisher, nadace Blakemore Foundation, pan a paní William S. Fisher, Prentice a Paul Sack, Ellen Ramsey Sanger, nadace The Japan Foundation a Fuji Photo Film Co., Ltd.
Výstavu uspořádalo San Francisco Museum of Modern Art ve spolupráci s Japan Society v New Yorku.
galerierudolfinum.cz