Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005

date of exhibition: 2005/10/06 - 2005/11/27
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská

notes:
-
Eduard Ovčáček se narodil 5. března 1933 v Třinci. Studia na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v letech 1957 až 1963 doplnil v roce 1962 studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Již počátkem šedesátých let se velmi výrazně projevoval jako iniciátor vzniku nezávislé bratislavské skupiny výtvarných umělců Konfrontace, jejímž cílem bylo prosazování informelu na Slovensku.
Společným jmenovatelem vystavených prací byla strukturální abstrakce a odklon od figurativního umění. Strukturální grafika a malba se jako výrazový prostředek objevovala v Ovčáčkových pracích téměř do konce šedesátých let. Rozvolnění totalitního režimu koncem šedesátých let přineslo i na výtvarné scéně pohyb směrem k různým výtvarným tendencím a odklon od abstrakce a informelu. Vznikala celá řada nových výtvarných směřování - nová citlivost, nová geometrie, nová figurace, groteska, konkrétní tendence, lettrismus a jiné. Zvláště lettrismus a konkrétní umění se Ovčáčkovi staly výtvarně nosnými aspekty, které akceptuje ve svém díle v různých obměnách i v současné době. Lettristické a konkrétní principy se objevily již v první polovině šedesátých let i v propalovaných kolážích a grafikách, které byly vytvořeny technikou leptu nebo vtlačováním písma do tiskové lepenkové formy, takže tisk byl realizován z hloubky. To vše bylo tvořeno pomocí mosazných razidlových písmen, která autor pod lisem snadno vtlačoval do podložky nebo rozžhavil nad plynovým hořákem a následně vypaloval do papíru či dřeva. Rozžhavené písemné matrice skládal do na první pohled nesmyslných shluků, které ovšem při detailnějším prozkoumání dávají určitý smysl. Až již se jedná o kratičké věty, ustálená slovní spojení, jednotlivá slova, písmena a číslice (Dvojky, SOS, 1967), díla tak získávají další, vnitřní rozměr. Podobně jsou tvořeny i dřevěné plastiky, tabule a reliéfy. Přesné technické zadání, které je patrné jak ze serigrafií, digitálního tisku, nebo i tiskových písemných matric si na druhé straně zákonitě vynucuje protiakci ve formě náhody. Výstava je doplněna několika instalacemi, kterými se autor příležitostně zabývá. Zastoupeny jsou instalace s barevnými tyčemi či obří obdoba dětského mikáda, kdy volným rozhozením vznikají překvapivá náhodná seskupení. V současné době působí Eduard Ovčáček jako profesor na Ostravské univerzitě, na Institutu pro umělecká studia vede ateliér volné a užité grafiky. Z řady cen a ocenění, která získal, jmenujme prestižní cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos tradici českého grafického umění za rok 1998. Zúčastnil se mnoha skupinových a samostatných výstav, jeho tvorba je zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách po celém světě. Výstava v Oblastní galerii v Liberci představuje průřez jeho dílem, která je však natolik bohatá a pestrá, že nelze pojmout všechna tvůrčí období. Protože se však jedná o první výstavu Eduarda Ovčáčka v Liberci, snaží se návštěvníkům nabídnout retrospektivní průřez tvorbou.
zdroj - www.ogl.cz