Boris Mysliveček: Plakáty a knižní práce

date of exhibition: 2004/02/27 - 2004/03/28
institution: Zámek Moravská Třebová
type of exhibition: autorská