Kacíř & spol.: Zlaté město / Heretic & Co.: The Golden City

date of exhibition: 2007/01/20 - 2007/03/10
institution: Galerie Jiří Švestka, Biskupský dvůr
type of exhibition: kolektivní