Marcel Hubáček: Od Amazonie po Altaj

date of exhibition: 2007/02/07 - 2007/03/02
institution: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, foyer
type of exhibition: autorská