Čára 2

date of exhibition: 1994 - 1994/06/12
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní