Sestry Válovy / The Vála Sisters

date of exhibition: 2002/06/13 - 2002/07/12
institution: Galerie Pecka
type of exhibition: kolektivní