Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských

date of exhibition: 2007/02/01 - 2007/04/22
institution: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc
type of exhibition: autorská