Milan Hencl: Obrazy a kresby

date of exhibition: 2004
institution: Městská knihovna Broumov
type of exhibition: autorská