Tvůrčí skupina UB 12

date of exhibition: 1964/05/22 -1964/06
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní