Italští mistři v Praze - Antonio Scarpelli, Šárka Mrázová Cagliero, Enzo Briscese

date of exhibition: 2006/06/16 - 2006/07/16
institution: Galerie Břehová
type of exhibition: kolektivní