Bridget Riley: Grafické dílo 1962 - 2003 / A Print Retrospective 1962 - 2003

date of exhibition: 2004/11/04 - 2005/01/16
institution: Pražákův palác
type of exhibition: autorská