Typický obraz

date of exhibition: 2002/12/05 - 2003/01/05
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní