Deprese a úzkostt

date of exhibition: 2006/05/23
institution: Ministerstvo kultury České republiky
type of exhibition: symposium/seminář