Renáta Fučíková, Marie Lacigová: Ilustrace k českým a moravským pověstem

date of exhibition: 2006/12 - 2007/01
institution: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
type of exhibition: kolektivní