Dveře

date of exhibition: 1998/06/25 - 1998/08/20
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní