Setkání ´93

date of exhibition: 1993/07/03 - 1993/07/10
institution: Galerie Sýpka-Vlkov
type of exhibition: kolektivní

notes:
VŠUP Praha, AVU Praha, FaVU Brno
Sympozium posluchačů vysokých škol uměleckého směru.
VŠUP Praha pod vedením prof. Z. Bauerové, prof. M. Vaňkové, odb. as. E. Frýdecké, odb. as. M. Janečkové, prof. P. Nešlehy, prof. V. Kopeckého, prof. A. Matasové.
AVU Praha pod vedením prof. M. Šejna a odb. as. V. Kokolii.
FaVU VUT Brno pod vedením prof. V. Preclíka, odb. as. I. Kříže, odb. as. P. Veselého a odb. as. J. Sobotky.
Doprovodný program:
posluchačka VŠUP Praha K. Zmrzlá - Pohybové sochy,
posluchači JAMU DIFA Brno - skladba Z. Plachého na text Máchova Máje,
posluchač JAMU R. Vojtek