Mezinárodní sympozium posluchačů vysokých uměleckých škol Sýpka ´96

date of exhibition: 1996/06/010- 1996/06/23
institution: Galerie Sýpka-Vlkov
type of exhibition: kolektivní

notes:
AVU Praha, FAVU Brno, VŠUP Praha, Akademie výtvarných umění Vídeň, Norwich School of Art and Design
AVU Praha - posluchači atelieru prof. J. Zeithammla a ateliru prof. J. Svobodové
FAVU Brno - posluchači atelieru konceptuálních tendencí prof. P. Rónaie
VŠUP Praha - posluchači atelieru kov a šperk prof. K.V. Nováka, atelieru keramiky prof. J. Šeráka, atelieru textilu prof. B. Mrázka
Akademie výtvarných umění Wien - posluchači mistrovské školy prof. M. Pistilleta
Norwich school of art and design - posluchači atelieru J. Mladovského
Doprovodný program:
posluchači FAVU Brno (atelier konceptuálních tendencí prof. Petera Rónaie)