Z papíru na kov

date of exhibition: 2001/05/14 - 2001/06/24
institution: Galerie Sýpka-Vlkov
type of exhibition: kolektivní

notes:
Prezentace prací semináře a workshopu.
NEATELIER (Výzkum posluchačů VŠVU Bratislava v problematice dramaturgie malby a materializace výtvarné komunikace,
práce studentů AVU Praha, atelier prof. Z. Berana.
Spolupráce:
doc. Desider Tóth, doc. J. H. Kocman, doc. Petr Veselý, prof. Zdeněk Beran
Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, Akademií výtvarných umění v Praze, FAVU Brno