Radovan Valeš: Canada: Rocky Mountains, etc.

date of exhibition: 2003/01/15 - 2003/02/09
institution: Galerie Jiřího a Běly Kolářových
type of exhibition: autorská