Marcel Wanders: Bulb

date of exhibition: 2006/10/03
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
místnost č. 115