Jan Merta: Obrazy a práce na papíře 1985 - 2005

date of exhibition: 2005/06/16 - 2005/09/18
institution: Pražákův palác
type of exhibition: autorská

notes:
přízemí a 1. patro