Radomír Zeman

date of exhibition: 2005/02/28 - 2005/04/01
institution: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, foyer
type of exhibition: autorská