Pět stupňů pod rovníkem

date of exhibition: 2002/04/01 - 2002/04/28
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní

notes:
Vystavené obrazy, objekty, fotografie a instalace byly inspirovány studijním pobytem umělců v Peru, ale také v Indii, USA a na Nové Guineji. K vyhodnocení obrazových a deníkových záznamů umělců z cest byla uspořádána tisková beseda a vytištěn katalog v netradiční úpravě, jako nedílná součást výstavy. Projekt sedmi umělců pod názvem "5 ° pod rovníkem" zorganizovalo Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků ve spolupráci s Galerií Behémót. Vystavené práce reflektovaly vliv nově nabytých prožitků a zkušeností umělců na vnímání světa, jejich životní postoje a umělecký výraz. Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti a medií, a navštívila ji i řada studentů uměleckých škol.