Český kód

date of exhibition: 1990
institution: _
type of exhibition: kolektivní