Česká alternativa

date of exhibition: 1990
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby
type of exhibition: kolektivní