Beitrag zum Glück, Junge Kunst der 80er Jahre aus der Tschechoslowakei

date of exhibition: 1991/02/09 - 1991/03/08
institution: Galerie der Künstler
type of exhibition: kolektivní

notes:
text / publikace
- katalog výstavy, text Jana Ševčíková; Jiří Ševčík, Mnichov 1991
- Antonín Pavel Mareš - Bez názvu, ohne Titel, in. Výtvarné umění 4/1991, s.40-44