Interpretace není zločin

date of exhibition: 2002/02/06 - 2002/04/07
institution: Galerie Jaroslava Krále
type of exhibition: kolektivní

notes:
www.dumb.cz
Výběr z tvorby umělců, kteří jako předlohu a inspiraci použili díla jiných autorů.
V dlouhodobém výhledu připravuje Dům umění města Brna rozsáhlejší výstavu, která by představila tvorbu českých a slovenských autorů, záměrně využívajících jako předlohu díla jiných tvůrců. V českém umění poslední doby jsou v tomto směru známé např. práce Jiřího Koláře či Ladislava Nováka. Na úvodní výstavu Interpretace není zločin byli záměrně pozváni umělci z generační vrstvy, k níž patří i držitel Ceny J. Chalupeckého za rok 2001 Tomáš Vaněk. Ten svými interpretacemi kreseb Josefa Lady vyvolal překvapivě vzrušenou reakci veřejnosti. Ukázalo se, že autorské přemýšlení o skrytých významech obrazů může být vnímáno nikoli jako osobní průzkum zvoleného tématu, ale jako veřejný nežádoucí skutek. Součástí akce je diskusní setkání.