Český komiks (?) a výtvarné umění

date of exhibition: 2002/12/18 - 2003/02/02
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Existuje vůbec něco takového, jako český komiks? Ano, ale... vždy byl vnímán jako komiks necomix, něco co se podobalo komiksu ale bylo něčím jiným, protože comix je něco úplně cizorodého, někdy i nepřátelského a nebezpečného. Komiks byl považován za pokleslé umění a dodnes se ochránci komiksu horlivě hájí, zřejmě již zbytečně, protože takzvaná umělecká pokleslost se zatím stala jedním z hlavních uměleckých výrazů mladého umění. V tom je zajímavá souvislost s pop-artovým uměním šedesátých let, kdy se komiksové inspirace zapsaly do historie světového umění a zároveň umožnily velkou změnu v přístupu k samotnému komiksu. A naopak, před komiksem se objevily nové obzory...Výstava představuje uměleckou scénu ovlivněnou nebo inspirovanou komiksem. A na druhou stranu nabízí umělecká osvobození zasahující do komiksových schémat. Výstava a doprovodná publikace ukáží tyto zvláštní souvislosti v českém výtvarném umění. Představí předchůdce či kmotry českého komiksu, Josefa Ladu, raného Ondřeje Sekoru ale i nejslavnější a nejúspšnější český komiks - Rychlé šípy. Ukáže vrcholné malířské umění Káji Saudka, který se zde představí spíše než komiksy svými olejomalbami, pozoruhodně vystihujícími duchovní proměny tehdejší doby. Doby beatníků a hippies. Saudek však ovlivnil především komiks a dokonce lidové výtvarné umění. Vystavenými exponáty se k němu hlásí zejména následná generace: Martin Němec, Jan Patrik Krásný, i František Skála, jehož komiks "Velké putování Vlase a Brady" se již stal "kultovním", podobně jako seriál Gustava Kruma "Vinnetou" z roku 1965. I jeho ukázky zde budou vystaveny, obdobně jako "Obrázky z českých dějin a pověstí" od Jiřího Kalouska, dílo tehdy nahrazující nedostatečnou školní historickou literaturu o našich dějinách. Že se uplatnil komiks a různé prvky lidové kultury v umění 60. a 70. let, dokládá i dílo Jiřího Šalamouna, ale i dalších tehdejších ilustrátorů a tvůrců animovaných filmů. Tyto tradice jsou živé dodnes. Jejich nejslavnější představitelé, Jan a Eva Švankmajerovi, v duchu manýristických nebo surrealistických umělců přímo vytváří svůj svět. Viděný svýma očima, tvořený svýma rukama, přetváří zdánlivě všední svět. Tak jako Bůh nebo příroda. Výstava a doprovodná publikace však především ukáží vliv komiksu na české výtvarné umění. Jiří Načeradský, protagonista hnutí "Nové figurace" i "české grotesky", se nutně musil komiksem zabývat. Mnoho takovýchto děl bude souběžně vystaveno v galerii Peron, na Malé Straně. Aleš Lamr přímo vytvořil "bublegumový styl", inspirovaný malými komiksy, které se k nám dostávaly ve žvýkačkách "Donald". Maloval nejen obrazy, ale vytvářel i sochy ba i hodiny. Na výstavě budou dále zastoupeni Oldřich Kulhánek, Michal Rittstein, Václav Mergl, Martin Mainer, šperkař Vladimír Komňacký s komiksovými šperky a Pavel Novák s komiksovými dýmkami. Mladý komiks tu reprezentují studenti Jiří Grus z AVU a Denisa Krausová z brněnské FAVU.S výstavou bude také otevřen komiksový trh časopisů, knih a komiksových katalogů, kterých v posledních měsících nečekaně přibývá.
www.cmvu.cz