Dokouřeno? / Enough smoke?

date of exhibition: 2000/09/06 - 2000/09/14
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
horní sál